pháp lý

– Với một đội ngũ Luật sư, kế toán trưởng, chuyên viên thuế giỏi có tư cách đạo đức, có trách nhiệm cao trong công việc sẽ đem đến cho Quý doanh nghiệp những dịch vụ tốt nhất. Sau 6 năm họat động kể từ năm 2006, NVCS đã có hơn 3000 khách hàng (Trong đó có 400 là khách hàng thường xuyên). Hiện nay, hàng trăm khách hàng đã xem NVCS là một bộ phận pháp chế – kế toán của công ty, là một người cố vấn đáng tin cậy của công ty.

Doanh nghiệp

Đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp

Thương mại

Thẻ tạm trú – Thẻ Apec

Giấy phép ATVSTP

Luật sư tranh tụng

kế toán

– Với một đội ngũ Luật sư, kế toán trưởng, chuyên viên thuế giỏi có tư cách đạo đức, có trách nhiệm cao trong công việc sẽ đem đến cho Quý doanh nghiệp những dịch vụ tốt nhất. Sau 6 năm họat động kể từ năm 2006, NVCS đã có hơn 3000 khách hàng (Trong đó có 400 là khách hàng thường xuyên). Hiện nay, hàng trăm khách hàng đã xem NVCS là một bộ phận pháp chế – kế toán của công ty, là một người cố vấn đáng tin cậy của công ty.

Tư vấn Thuế

Dịch vụ kế toán

Kiểm toán

Hóa đơn điện tử

Bảo hiểm xã hội